Mail:
mail@maartenlodewijk.nl

Telefoon:
+31 6 34 82 68 52

Bekijk mijn CV

Ik ben Maarten: een ontwerper en onderzoeker op het gebied van Human-Computer Interaction, en alumnus van het Master of Science programma Media Technology aan de Universiteit Leiden.

Mijn scherp analyserend vermogen, nieuwsgierigheid en creativiteit zijn mijn typische kenmerken. Ik zoek graag naar nieuwe manieren om de interactie tussen mens en computer te faciliteren. Daarbij heb ik een passie voor hoe deze interactie ingezet kan worden om kennis, attitude en gedrag van de mens te sturen.

Being Superman: Effects of superhero embodiment in virtual reality on exertion capabilities

Studies in Virtual Reality (VR) en embodied cognition laten zien dat VR in staat is om iemands gedrag, body schema en body image te beïnvloeden. Met dit onderzoek probeerde ik vast te stellen of de supermenselijke kracht die geassocieerd wordt met superhelden geïnduceerd kan worden op mannelijke proefpersonen met behulp van VR. Dit deed ik in samenwerking met Dr. Maarten H. Lamers van de Universiteit Leiden en Dr. Robin Rosenberg van Stanford University.

De hypothese luidt dat belichaming (embodiment) van Superman in VR leidt tot verhoogde capaciteiten van krachtsinspanning. In een repeated measures experiment met 2 condities moesten mannen een plank oefening uitvoeren na zowel in een Superman lichaam als in een “gemiddeld” lichaam te hebben gezeten. Er werd vooraf ook een basislijn test gedaan. De volgorde waarin deze condities werden doorlopen alterneerde per proefpersoon. De kracht van beide VR illusies werd naderhand gemeten aan de hand van een vragenlijst. Een significante correlatie die de hypothese ondersteund was gevonden tussen de kracht van de Superman VR illusie en het verschil in tijd dat de proefpersonen de plank konden volhouden tussen de basislijn en de superman conditie. Er was geen significant verschil gevonden in het verschil tussen de basislijn en de conditie met het gemiddelde lichaam.

Momenteel wordt de paper van dit onderzoek door verschillende conferenties in behandeling genomen voor publicatie. Publicatie wordt verwacht in 2017. Mocht je de paper willen lezen, kun je contact opnemen met mij via de mail (mail@maartenlodewijk.nl).