Mail:
mail@maartenlodewijk.nl

Telefoon:
+31 6 34 82 68 52

Bekijk mijn CV

Ik ben Maarten: een ontwerper en onderzoeker op het gebied van Human-Computer Interaction, en alumnus van het Master of Science programma Media Technology aan de Universiteit Leiden.

Mijn scherp analyserend vermogen, nieuwsgierigheid en creativiteit zijn mijn typische kenmerken. Ik zoek graag naar nieuwe manieren om de interactie tussen mens en computer te faciliteren. Daarbij heb ik een passie voor hoe deze interactie ingezet kan worden om kennis, attitude en gedrag van de mens te sturen.

Bonding by Playing: Interplay between games & social relationships

De recente Social Brain Theory van de onderzoekers Gamble, Gowlett & Dunbar brengt veel nieuwe inzichten in de rol die technologie speelt in de evolutie van de mens, met name als het gaat over de sociale aspecten van het menselijk leven. Het roept daarnaast ook veel vragen op: tot hoeverre reikt deze invloed van technologie op ons sociale brein?

In deze studie onderzoeken we hoe spel past binnen deze Social Brain Theory en wat de implicaties daarvan kunnen zijn. In het bijzonder hoe spel als “sociaal gereedschap” gezien kan worden om andermans kwaliteiten vast te stellen zoals persoonlijkheid, betrouwbaarheid, intelligentie en vaardigheden.

In het experiment werden deelnemers uit verschillende intimiteit niveaus (echtgenoten, familie, vrienden, kennissen en vreemden) gevraagd met elkaar een spel te spelen waarin ze elkaar moesten bedriegen en saboteren. Na het spelen werden deelnemers ondervraagd over hun frustratie niveaus en bereidwilligheid om anderen te saboteren.

We vonden een sterke correlatie tussen intimiteits niveau en frustratie niveau. Hoe intiemer twee deelnemers met elkaar waren, des te gefrustreerder de ene deelnemer was over sabotage door de andere deelnemer. Dit suggereert dat, hoewel er een duidelijke context was van spel (oftewel: het is niet echt maar voor puur vermaak. Handelingen in het spel hebben geen consequenties daar buiten), was er toch sprake van een invloed op de sociale context buiten het spel. Dit is in lijn met de Social Brain Theory.

Momenteel zijn wij (ik en Felipe Astolfi) nog in het stadium van het uitvoeren van een vervolgstudie, met als doel om deze te publiceren medio 2017.